Coverage Report - com.sdmetrics.metrics - www.sdmetrics.com
 
Package # Classes Line Coverage Branch Coverage Complexity
com.sdmetrics.metrics123
99%
2229/2241
98%
861/876
2,586
 
Classes in this Package Line Coverage Branch Coverage Complexity
AbstractProcedure
100%
36/36
92%
13/14
1,714
BooleanOperation
100%
1/1
N/A
1
ChangeDirectionsAdapter
100%
16/16
100%
10/10
2,667
Description
100%
69/69
97%
33/34
3,571
DescriptionLocator
100%
18/18
N/A
1
ElementGraph
100%
10/10
N/A
1
ExpressionOperations
100%
22/22
N/A
1,863
ExpressionOperations$AbsoluteFunction
100%
2/2
N/A
1,863
ExpressionOperations$AndOperator
100%
4/4
100%
2/2
1,863
ExpressionOperations$BinaryNumericalOperator
100%
5/5
N/A
1,863
ExpressionOperations$BinarySetOperation
100%
6/6
N/A
1,863
ExpressionOperations$BooleanComparator
100%
10/10
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$BooleanOperationCache
100%
30/30
N/A
1,863
ExpressionOperations$CeilingFunction
100%
2/2
N/A
1,863
ExpressionOperations$DifferenceOperation
100%
6/6
N/A
1,863
ExpressionOperations$DivisionOperator
100%
2/2
N/A
1,863
ExpressionOperations$DotOperator
100%
8/8
100%
2/2
1,863
ExpressionOperations$DotOperatorSet
100%
8/8
100%
2/2
1,863
ExpressionOperations$EndsWithOperator
100%
5/5
N/A
1,863
ExpressionOperations$EqualsOperator
100%
4/4
100%
2/2
1,863
ExpressionOperations$ExponentiationFunction
100%
2/2
N/A
1,863
ExpressionOperations$ExponentiationOperator
100%
2/2
N/A
1,863
ExpressionOperations$FlatSizeFunction
100%
7/7
100%
2/2
1,863
ExpressionOperations$FloorFunction
100%
2/2
N/A
1,863
ExpressionOperations$GreaterOrEqualOperator
100%
5/5
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$GreaterThanOperator
100%
5/5
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$InOperator
100%
5/5
N/A
1,863
ExpressionOperations$InOperatorBool
100%
5/5
N/A
1,863
ExpressionOperations$InstanceOfFunction
100%
23/23
100%
10/10
1,863
ExpressionOperations$IntersectionOperation
100%
7/7
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$IsLowerCaseFunction
100%
4/4
N/A
1,863
ExpressionOperations$IsUniqueFunction
100%
6/6
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$LengthFunction
100%
4/4
N/A
1,863
ExpressionOperations$LessOrEqualOperator
100%
5/5
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$LessThanOperator
100%
5/5
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$LogarithmFunction
100%
2/2
N/A
1,863
ExpressionOperations$MinusOperator
100%
7/7
100%
2/2
1,863
ExpressionOperations$MultiplicationOperator
100%
2/2
N/A
1,863
ExpressionOperations$NotEqualsOperator
100%
4/4
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$NotOperator
100%
2/2
100%
2/2
1,863
ExpressionOperations$OnListOperator
100%
10/10
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$OrOperator
100%
4/4
100%
2/2
1,863
ExpressionOperations$ParseNumberFunction
100%
9/9
N/A
1,863
ExpressionOperations$PlusOperator
100%
15/15
100%
6/6
1,863
ExpressionOperations$QualifiedNameFunction
100%
11/11
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$RoundFunction
100%
2/2
N/A
1,863
ExpressionOperations$ScalarOperationCache
100%
34/34
N/A
1,863
ExpressionOperations$SetOperationCache
100%
8/8
N/A
1,863
ExpressionOperations$SizeFunction
100%
5/5
N/A
1,863
ExpressionOperations$SquareRootFunction
100%
2/2
N/A
1,863
ExpressionOperations$StartsWithCapitalFunction
100%
6/6
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$StartsWithLowerCaseFunction
100%
6/6
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$StartsWithOperator
100%
5/5
N/A
1,863
ExpressionOperations$ToLowerFunction
100%
4/4
N/A
1,863
ExpressionOperations$TopMostOperator
100%
13/13
100%
6/6
1,863
ExpressionOperations$TypeOfFunction
100%
11/11
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$UnaryNumericalOperator
100%
4/4
N/A
1,863
ExpressionOperations$UnionOperation
100%
7/7
100%
4/4
1,863
ExpressionOperations$UpToOperator
100%
12/12
100%
6/6
1,863
FilterAttributeProcessor
98%
94/95
98%
104/106
5,933
FilterAttributeProcessor$1
100%
5/5
N/A
5,933
FilterAttributeProcessor$2
100%
5/5
N/A
5,933
FilterAttributeProcessor$FilteringIterator
94%
35/37
100%
16/16
5,933
Glossary
100%
3/3
N/A
1
Matrix
100%
27/27
100%
2/2
1,125
MatrixData
100%
13/13
N/A
1
MatrixEngine
97%
36/37
100%
16/16
3,25
Metric
100%
24/24
100%
2/2
1,143
MetricEntry
100%
33/33
N/A
1
MetricProcedure
100%
1/1
N/A
1
MetricProcedureAttributeValue
100%
28/28
100%
12/12
13
MetricProcedureCache
100%
18/18
N/A
1
MetricProcedureCompare
100%
14/14
100%
4/4
4
MetricProcedureCompound
100%
20/20
92%
13/14
9
MetricProcedureConnectedComponents
95%
23/24
100%
4/4
1,667
MetricProcedureCount
100%
21/21
100%
6/6
6
MetricProcedureFilterValue
100%
15/15
87%
7/8
8
MetricProcedureNesting
100%
12/12
100%
4/4
3
MetricProcedureProjection
100%
25/25
93%
15/16
10
MetricProcedureSetOperation
92%
13/14
100%
4/4
4
MetricProcedureSignature
100%
41/41
93%
15/16
9
MetricProcedureSubString
100%
39/39
100%
16/16
11
MetricProcedureSubelements
100%
16/16
100%
6/6
3
MetricProcedureValuesetOperation
83%
5/6
N/A
1
MetricStore
100%
55/55
100%
4/4
2,5
MetricStore$MetricParser
100%
262/262
97%
125/128
2,5
MetricStore$MetricParser$1
100%
3/3
N/A
2,5
MetricStore$MetricParser$2
100%
3/3
N/A
2,5
MetricStore$MetricParser$3
100%
3/3
N/A
2,5
MetricStore$MetricParser$InheritanceProcessor
100%
10/10
100%
6/6
2,5
MetricStore$WordList
100%
12/12
100%
4/4
2,5
MetricTools
96%
27/28
100%
22/22
3
MetricsEngine
98%
126/128
98%
49/50
4,444
MetricsEngine$MetricValuesCache
100%
27/27
100%
8/8
4,444
ProcedureAttributes
100%
26/26
100%
10/10
2,667
ProcedureCache
100%
53/53
100%
4/4
2,143
ProcedureCache$ProcedureInfo
100%
2/2
N/A
2,143
Reference
75%
3/4
N/A
1
Rule
100%
29/29
100%
2/2
1,125
RuleEngine
100%
47/47
87%
14/16
3,5
RuleFilter
98%
62/63
98%
63/64
7,429
RuleProcedure
100%
20/20
100%
6/6
1,333
RuleProcedureCache
100%
9/9
N/A
1
RuleProcedureCycle
100%
32/32
100%
8/8
3
RuleProcedureSet
100%
31/31
100%
12/12
8
RuleProcedureViolation
100%
8/8
100%
2/2
2
RuleViolation
100%
8/8
N/A
1
SDMetricsException
100%
15/15
100%
4/4
1,4
ScalarOperation
100%
7/7
100%
2/2
2
Set
100%
12/12
N/A
1
SetOperation
100%
1/1
N/A
1
SetProcedure
100%
1/1
N/A
1
SetProcedureCache
100%
7/7
N/A
1
SetProcedureCompare
100%
44/44
100%
22/22
8
SetProcedureCompound
100%
12/12
100%
2/2
2
SetProcedureProjection
100%
25/25
100%
16/16
11
SetProcedureSubelements
100%
16/16
100%
6/6
3
SetSummationHelper
100%
23/23
100%
6/6
1,6
StronglyConnectedComponents
100%
55/55
100%
38/38
3,714
StronglyConnectedComponents$Graph
N/A
N/A
3,714
StronglyConnectedComponents$NodeInfo
100%
4/4
N/A
3,714
SummationHelper
100%
38/38
100%
24/24
3,8
Variables
100%
9/9
N/A
1